Jak założyć działalność gospodarczą?

Mamy pomysł na firmę, a dodatkowo jest w nas ogromna wiara, że ten pomysł się sprawdzi i uda nam się odnieść sukces? Z pewnością powinniśmy wykorzystać to nastawienie i spróbować pracować na własny rachunek. Jednak zanim będzie to możliwe, najpierw musimy dopełnić wszystkich formalności, niezbędnych abyśmy mogli uruchomić działalność gospodarczą. Na początek może ona być jednoosobowa, a później z biegiem czasu, jeśli okaże się, że faktycznie dobrze nam idzie, możemy pomyśleć o jej rozbudowaniu. Jednak od czego powinniśmy zacząć, aby na początek dopełnić wszystkich wymagań?

Od czego zacząć?

Przede wszystkim jeśli chcemy założyćjednoosobowądziałalność gospodarczą, to musimy zacząć od wypełnienia formularzu CEIDG – 1. Jest on dostępny na stronie ministerstwa lub e-PUAP. Jeśli chodzi o formę złożenia takiego pisma, to możemy to zrobić osobiście i w tym celu będziemy musieli udać się do urzędu miasta albo gminy. Możemy go też złożyć za pomocą listu poleconego, jednak wówczas powinien on być poświadczony notarialnie. Inną możliwością jest złożenie go w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, albo bez takiego podpisu poprzez e-PUAP. Jeśli wszystko zrobimy prawidłowo, to taka rejestracja zakończy się sukcesem, a my będziemy mogli uważać się za przedsiębiorców. Chociaż będziemy musieli pamiętać o konieczności zorganizowania kolejnych, ważnych dokumentów.

O czym jeszcze musimy pamiętać?

Kiedy pierwszą część formularzy mamy już wypełnioną musimy pamiętać o wypełnieniu kolejnych dokumentów. Takich jak zdobycie Numeru Regon i Numeru Identyfikacji Podatkowej, chyba że już go mamy, to nie zostaje on zmieniony.

Przy tym wszystkim nie możemy również zapomnieć o wyborze rodzaju opodatkowania. Możemy się tutaj zdecydować na opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdzie można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Ale możemy także skorzystać z podatku liniowego, gdzie wartość podatku jest stała i wynosi 19 procent. Jeszcze innym rozwiązaniem na które może się zdecydować przedsiębiorca będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas stawka podatku będzie zależała od rodzaju wykonywanej działalności. Wtedy też podlegamy opodatkowaniu jedynie od przychodu i nie możemy tego pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. No i oczywiście możemy się jeszcze zdecydować na kartę podatkową, gdzie wysokość stawki podatkowej będzie ustalana z naczelnikiem urzędu skarbowego, a będzie zależała od ilości mieszkańców w miejscowości gdzie zarejestrowano działalność i od rodzaju wykonywanych przez nią usług. Kiedy sprawę podatków mamy załatwioną, powinniśmy zająć się rejestracją jako płatnika składek ZUS, na co mamy 7 dni od rozpoczęcia działalności. No i powinniśmy także pomyśleć o założeniu firmowego konta bankowego, bo ono z pewnością też nam się przyda. Założenie działalności gospodarczej nie jest aż takie trudne, pod warunkiem że wiemy, w jaki sposób powinniśmy to robić. Wówczas będzie istniała największa szansa na to, że wszystko zrobimy nie tylko dobrze, ale również w wyznaczonych terminach. Bez zorganizowania odpowiednich dokumentów i uzyskania właściwych pozwoleń tak naprawdę nie będziemy mogli prowadzić działalności gospodarczej.