Kiedy chcemy skorzystać z pomocy adwokata?

To, że musimy skorzystać z pomocy adwokata, nie musi od razu oznaczać, że dzieje się coś złego. Wręcz przeciwnie, może być tak, że po prostu się rozwodzimy, albo mamy sprawę spadkową w sądzie, czy chcemy zarządzać majątkiem naszego dziecka w znacznie większym stopniu niż podstawowy. W tych wszystkich sprawach będziemy musieli skierować się do sądu, aby on rozstrzygnął sprawę i wydał odpowiednie rozporządzenia. Czasami wystarczy tylko odpowiednie pismo, innym razem może być wyznaczona sprawa w sądzie.

Ale to właśnie w tych momentach możemy skorzystać z pomocy adwokata.

Nawet jeśli tylko pismo

Jeżeli mamy sprawę spadkową i musimy napisać wniosek, abyśmy mogli w tej sprawi być pełnomocnikami naszych dzieci, albo chcemy w ich imieniu odrzucić ten spadek, to musimy napisać odpowiedni wniosek i złożyć go w sądzie. Oczywiście niejednokrotnie wzór takich wniosków jest dostępny w internecie, ale może się okazać, że mimo wszystko będziemy mieli problem z poprawnym skonstruowaniem go, bo jednak muszą zostać tam zawarte określone informacje, a do tego wyjaśnienia także muszą być spójne i poparte odpowiednimi dokumentami. Właśnie w takim momencie możemy udać się do adwokata.

On zapozna się z całą sprawą, przygotuje odpowiedni dokument i później od nas będzie zależało, jak ma przebiegać nasza dalsza współpraca. Możemy ją zakończyć już momencie przygotowania oświadczenia czy wniosku, ale możemy się także umówić, że będziemy korzystali z pomocy danego adwokata, tak długo, aż cała sprawa nie znajdzie ostatecznego rozwiązania. To oznacza, że jeśli trzeba będzie dołączyć jeszcze jakieś dokumenty, to adwokat się tym zajmie. Co więcej, jeśli trzeba będzie stawić się w sądzie, to adwokat także się tam pojawi i będzie przemawiał w naszym imieniu.

Korzystanie z takiego wsparcia jest bardzo korzystne, bo mniej będziemy się wówczas denerwować, a do tego będziemy mieli pewność, że wszystko jest tak, jak być powinno.

My decydujemy jaki to zakres pomocy

Warto sobie zdawać sprawę, że to my decydujemy, w jakim zakresie chcemy skorzystać z pomocy adwokata. Czy ma to być tylko porada prawna i pokierowanie nami, co mamy robić. Czy może chodzi o reprezentowanie w sądzie? Ważne jest to, że to do nas należy ostateczna decyzja.

Nie mniej, jeśli do tej pory nie byliśmy w sądzie, nie pisaliśmy takich wniosków i nie mamy pojęcia, co się będzie działo. To obecność adwokata może być tutaj bardzo pomocna. Z jednej strony będzie on posiadał wiedzę, jak to wszystko zakończyć, z drugiej my będziemy spokojniejsi mając pewność, że jest obok nas ktoś, kto naprawdę dobrze się na tym zna. Warto pomyśleć w jakim zakresie jest nam potrzebna pomoc adwokata i na ile chcemy z niej skorzystać.

Czy ma to być pełne pomoc, aż do rozwiązania sprawy, czy chodzi tylko o napisanie odpowiedniego pisma do sądu?.