Przedszkole integracyjne – co to jest i dla kogo?

Kiedy stajemy przed dylematem wyboru odpowiedniego przedszkola dla naszego dziecka, zaczynamy brać pod uwagę wiele różnych elementów. Z jednej strony patrzymy na jego bliskość względem domu albo naszej pracy, na jego otoczenie, na warunki do nauki, ale z drugiej zastanawiamy się również, czy czas spędzony w przedszkolu nie będzie czasem odpowiednim, aby uczyć dziecko, że są różni ludzie, a ci z niepełnosprawnością także zasługują na szacunek i nasze zainteresowanie.

Dlatego też, warto się zastanowić, czy nie wybrać przedszkola integracyjnego.

Czym ono jest?

Jeżeli zastanawiamy się nad tym, czym jest takie przedszkole integracyjne, to musimy wiedzieć, że jest to przedszkole do którego chodzą zarówno dzieci w pełni zdrowe, jak i takie, które mają jakąś niepełnosprawność.

Może ona być ruchowa, emocjonalna albo umysłowa, może mieć ona różny stopień intensywności, ale najważniejsze jest tutaj to, że wszystkie dzieci są równe i mają równe prawa oraz obowiązki. Chodzi o to, aby dzieci zdrowe zachęcały dzieci niepełnosprawne do wspólnej zabawy i większej aktywności, a z drugiej strony dzieci niepełnosprawne mają uczyć dzieci zdrowe empatii, koleżeńskiej pomocy i tego, że ktoś kto jest niepełnosprawny, wcale nie jest gorszy i nie powinien być wykluczany ze społeczeństwa.

Poza tym, w takich przedszkolach integracyjnych są mniejsze grupy, a to oznacza, że dzieciom łatwiej jest się zintegrować, a także łatwiej jest przypilnować ich edukacji.

Rozróżniajmy je

Chociaż przedszkola integracyjne cieszą się coraz większą popularnością, bo rodzice dostrzegają ich zalety, to jednak nadal często są one mylone z przedszkolami specjalnymi.

Pamiętajmy jednak, że o ile w tych pierwszych razem uczą się zarówno dzieci zdrowe, jak i chore, o tyle w tych drugich wszystko przystosowane jest do dzieci chorych, do ich możliwości i tam nie chodzą dzieci zdrowe. Tak naprawdę, przedszkole integracyjne jest dla wszystkich dzieci, czy to zdrowych czy chorych, a każde z nich nie tylko będzie mogło korzystać ze zwykłego programu nauczania, ale dzieci również sobie nawzajem będą miały wiele do zaproponowania.

Co więcej, w takim integracyjnym przedszkolu są również zajęcia z psychologiem czy rehabilitantem, a to oznacza, że dzieci zdrowe także zyskują wsparcie w rozwoju fizycznym i emocjonalnym, którego by nie miały w zwykłym przedszkolu. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy nie posłać dziecka do przedszkola integracyjnego, to warto jak najwięcej o tym poczytać, sprawdzić gdzie w naszym otoczeniu jest takie przedszkole, porozmawiać z rodzicami, którzy już posyłają do niego swoje dzieci.

Może się wówczas okazać, że będzie to najlepsza decyzja jaką mogliśmy podjąć, która zaprocentuje w przyszłości.